منتظــــــــــــریار منا اثنا عشر مهدیاً اولهم امیرالمؤمنین على بن ابیطالب و آخر هم التاسع من ولدى و هو الامام القائم بالحق یحیى الله به الارض بعد موتها و یظهر به دین الحق على الدین كله ولو كره المشركون له غیبتة یرتد فیها اقوام و یثبت على الدین فیها آخرون فیؤذون و یقال لهم متى هذاالوعد ان كنتم صادقین أما ان الصابر فى غیبته على الاذى و التكذیب بمنزلة المجاهد بالسیف بین یدى رسول الله صلى الله علیه و آله امام حسین (علیه السلام) فرمود: دوازده مهدى از ما هستند اول آنها امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه السلام) و آخر آنها نهمین پسر من كه قیام بر حق خواهد نمود و زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد كرد، اوست كه دین حق را بر سایر ادیان غلبه خواهد داد اگر چه مشركان كراهت داشته باشند. براى حضرت مهدى (علیه السلام) غیبتى است كه عده اى در آن مدت گرفتار شك و تردید مى شوند ولى عده اى دیگر ثابت قدم و پابرجا خواهد ماند. و بعضى به این گروه مقاوم مى گویند كه پس كى وعده الهى محقق مى شود، اگر راست مى گویید؟ به تحقیق كسى كه بر اذیت و تكذیب دشمنان در عصر غیبت آن گرامى صبر كند، همانند مجاهد مسلحى است كه در كنار رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) با دشمنان اسلام جنگیده است. بحار الانوار ج 36، ص 385، ح 6 ؛ اكمال الدین، ص 317 ، ح 3؛ اللهم عجل لولیک الفرج http://mahdimood313.mihanblog.com 2020-07-10T08:17:18+01:00 text/html 2017-01-20T02:50:51+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار چند روایت از دیدار... http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1340 <h2> </h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext;" lang="FA">مقدس اردبیلی و حل مسائل علمی</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">میرغلام (یکی از شاگردان برجسته مقدس اردبیلی) می گوید: در یکی از شب ها در صحن مقدس امیر المؤمنین علیه السلام بودم، مقدار زیادی از شب گذشته بود که ناگاه دیدم شخصی به طرف حرم حضرت علی علیه السلام می رود. وقتی نزدیک او رفتم. دیدم استاد بزرگ، مقدس اردبیلی است.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">خود را از او پنهان کردم، مقدس به در حرم رسید. در بسته بود؛ ولی به محض رسیدن او، در باز شد و وارد حرم گردید، سپس در کنار قبر مطهر امام قرار گرفت. صدای مقدس را شنیدم، مثل این که آهسته با کسی حرف می زد. سپس از حرم بیرون آمد و در بسته شد.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">به دنبال او رفتم، از شهر نجف خارج و به جانب کوفه رهسپار شد. من هم پشت سر او بودم و به طوری که مرا نمی دید. تا این که داخل مسجد کوفه شد و به سمت محرابی که امیر المؤمنین علیه السلام آن جا شهید شده بود رفت و مدتی آن جا توقف کرد، آن گاه از مسجد امیرالمؤمنین بیرون آمد و به سوی نجف حرکت کرد. من همچنان دنبال او بودم تا به دروازة نجف رسیدیم. در آن جا سرفه ام گرفت، چون صدای سرفة مرا شنید برگشت و نگاهی به من کرد و مرا شناخت.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">گفت: اینجا چه می کنی؟</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">گفتم: از لحظه ای که شما وارد صحن مطهر شدید تا کنون همه جا با شما بوده ام. شما را به صاحب این قبر سوگند! آنچه در این شب بر شما گذشت برایم بیان فرمایید.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">گفت: به شرط این که تا زنده ام به کسی نگویی، پس از اطمینان فرمود: بعضی اوقات مسائل علمی بر من مشکل می شود، پس به حضور آقا امیرالمؤمنین علیه السلام می رسم و پاسخ مشکلم را از مقام آن حضرت می شنوم.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">امشب نیز برای حل مشکلی به حضور ایشان رفتم و از خداوند خواستم که مولا علی علیه السلام جواب پرسش هایم را بدهد. ناگاه صدایی از قبر شریف شنیدم که فرمود: به مسجد کوفه برو و از فرزندم قائم سؤال کن! زیرا او امام زمان تو است. من هم به مسجد کوفه آمدم و خدمت حضرت رسیدم و مسئله را پرسیدم و حضرت پاسخ داد و اکنون دارم به منزل خود می روم.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align: center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">&nbsp;<img src="http://www.ashoora.ir/images/stories/article_pictures/mahdi/45.jpg" style="border: ;" alt="45.jpg" height="300" width="400"></span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext;" lang="FA">عطوه علوی زیدی</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">پدرم عطوه زیدی بود و مرضی داشت که طبیبان از علاجش عاجز بودند. او از ما پسران که مذهب امامیه داشتیم آزرده بود و مکرر می گفت:</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">من شما را تصدیق نمی کنم و تا صاحب شما مهدی علیه السلام نیاید و مرا از این مرض نجات ندهد مذهب شما را نمی پذیرم.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">اتفاقاً شبی هنگام نماز عشا همه یک جا جمع بودیم، ناگهان فریاد پدرم را شنیدم که می گفت: بشتابید.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">به سرعت نزد او رفتیم، گفت: بدوید و صاحب خود را دریابید که همین لحظه از پیش من رفت.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">ما هر چه دویدیم کسی را ندیدیم، برگشتیم و پرسیدیم: که بود؟</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">گفت: شخصی نزد من آمد و گفت: «یا عطوه!»</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">من گفتم: تو کیستی؟</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">گفت: من صاحب پسران تو هستم، آمده ام تو را شفا دهم.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">بعد دست دراز کرد و بر موضع درد من مالید. من چون به خود نگاه کردم اثری از جای درد ندیدم.</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align: center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;"><img src="http://www.ashoora.ir/images/stories/article_pictures/mahdi/46.jpg" style="border: ;" alt="46.jpg" height="300" width="400">&nbsp;</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext;" lang="FA">شیخ قاسم</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA">مردی از اهل ایمان به نام شیخ قاسم بسیار به حج می رفت. وی در یکی از سفرها گفت: روزی از راه رفتن خسته شدم. پس خوابیدم و حجاج رفتند، وقتی بیدار شدم نمی دانستم به کدام طرف بروم. پس به سمتی حرکت کردم و بنابر آنچه از ابن طاووس ذکر کرده بودند که در وقت گم شدن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را صدا کنید، با فریاد گفتم: یا اباصالح! ناگاه شخص عربی را دیدم که بر فاقه ای سوار بود، وقتی مرا دید فرمود: تو از حجاج جدا شده ای؟</span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; color: windowtext; font-weight: normal;" lang="FA"><br></span></font></h2><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font> text/html 2017-01-19T02:45:34+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار شمایل و صفات امام زمان (عج) از نگاه معصومین http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1339 <br><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><div align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br> اوصاف آن حضرت با دقت تمام از زبان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان شده است . شاید فلسفه این امر بدان جهت بوده که با ذکر این اوصاف جلوی هر کسی را که قصد داشته ادعای مهدویت بکند ، بگیرند . چرا که مساله ظهور امام مهدی در آخرالزمان یکی از ضرورتهای دینی هم شده بود . و از آنجا که فراهم آمدن تمام این صفات و ویژگیها ، که در روایات اسلامی ذکر آنها رفته ، در شخص مدعی مهدویت امکان ناپذیر است بنابراین باعث می شود تا دروغ او پیش مردم فاش شود . <br> درباره اوصاف آن حضرت چنین آمده است : <br> 1- رسول خدا (ص) اوصاف حضرت مهدی را چنین می فرماید : «مهدی از من است ، او بلند پیشانی است و دارای بینی باریکی است که میانش اندک برآمدگی دارد . مهدی از فرزندان من است . چهره اش چون ماه تابان است . چشمان گردی دارد . رنگش ، رنگ عربی و بدنش ، بدن اسرائیلی است . صورتش مثل دینار (گرد و سرخ) است . دندانهایش چون اره (تیز و بران) و شمشیرش چون سوزش آتش است». <br> 2- امام علی (ع) نیز در توصیف حضرت قائم چنین می فرماید :<br> «مهدی دیدگانی مشکی دارد و موهایی پر پشت . او دارای چهره سرخ و پیشانی نورانی است . صاحب خال و علامت است . عالمی است غیور که اخبار گذشتگان را داراست . ساحت و درگاهش از همه شما گشاده تر و دانش او را تمام شما افزون تر و بیش تر از همه شما به جای آرنده صله رحم است . به مرغ (که در آسمان پرواز می کند) اشاره می کند و در دستش فرو می افتد ، و شاخی (خشک) در زمین می کارد ، سبز می شود و برگ می آورد».<br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><div style="text-align: center" align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><input src="http://www.ashoora.ir/images/stories/article_pictures/dinomarefat/mahdaviat/5.jpg" style="null" type="image"></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><div align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br> 3- امام حسین (ع) درباره اوصاف آن حضرت نیز چنین می فرماید : <br> «مهدی را از روی سکینت و وقاری که دارد و همچنین دانش او به حلال و حرام و نیازمندی مردم به او و بی نیازی او از مردم می شناسید». <br> 4- امام باقر (ع) اوصاف امام مهدی را چنین بیان کرده است : <br> «سیاهی چشمانش تابنده و پنجه هایش قوی و زورمند است و زانوانش بزرگ و شکمش فربه است . پشت او دو خال است ، خالی به رنگ پوستش و خالی همانند خال پیامبر ، ابروانش به هم پیوسته است ، دیدگانش از کثرت شب بیداری و عبادت آشکار است ، سیاهی چشمانش تابنده است . در صورتش اثری (خالی) است ، سینه اش فراخ است ، شانه هایش را (به دو طرف بدنش) رها می کند و سر استخوانهای کتفش بزرگ و درشت است». <br> 5- امام صادق (ع) نیز درباره اوصاف آن حضرت فرموده است : <br> «مهدی خوش سیما ، گندمگون است که به سرخی می زند ، ابرو کمان و نورانی است و سیاهی چشمانش بغایت سیاه است ، چشمان فراخ دارد ، بالای بینی اش برآمده است ، بینی عقابی دارد و پیشانی بلند ، او خاشع است و نازک مثل شیشه ، هیبتش مردم را می ترساند ، به مردم و دلها نزدیک است ، شیرین گفتار و خوش سیماست ، ساقهایش باریک است و بدنی نیرومند دارد ، چون بر کوه بانگ زند صخره ها از هم بپاشند و فرو ریزند ، دست بر بنده ای نمی نهد جز آنکه دلش همچون پاره های آهن (سخت و نیرومند) می گردد . نه بسیار بلند بالاست و نه بسیار کوتاه بلکه میانه قامت است ، سر گرد دارد و سینه ای فراخ ، بلند پیشانی است و ابروهایش پیوسته است ، بر گونه راستش خالی است گویا دانه مشک است که بر قطعه عنبر ساییده باشند». <br> 6- امام رضا (ع) نیز اوصاف امام را چنین بیان کرده است : <br> «او شبیه من و شبیه موسی بن عمران است . هاله هایی از نور او را احاطه کرده که به پرتو قدس درخشیدن گیرد . دارای اعتدال اخلاق است و رنگی شاداب دارد . در هیبت بدنی به رسول خدا (ص) شبیه است . نشانه اش آن است که (از نظر سن) سالخورده است اما سیمای جوان دارد تا آنجا که بیننده او را چهل ساله یا کمتر می انگارد . دیگر از علایم او آن است که تا گاه مرگ و با وجود گذشت روزها و شبها ، اصلا پیر نمی شود» <br><br> <font color="#000099">منبع روایات :</font><font color="#FF0000"><font color="#000099"> </font>کتاب «یوم الخلاص» نوشته کامل سلیمان صفحات 51 تا 55</font><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font> text/html 2017-01-16T02:29:13+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار یا قائم آل محمد http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1338 <div align="center"><img src="http://www.ashoora.ir/images/phocagallery/tarhhaye-mazhabi/mahdi/thumbs/phoca_thumb_l_emam-zaman (9).jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br> text/html 2016-09-10T12:12:59+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار پوستر روز عرفه http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1337 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8266937034/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_94.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8266937034/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87_94.jpg" width="514" height="728"><br></div><div align="center">&nbsp;<b><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br><font color="#CC0000">برای سفلرش طراحی با ما در تماس باشید...<br>DREAM.PARVIN@GMAIL.COM</font></font></b><br></div><br> text/html 2016-07-02T15:36:08+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار ببخشید میتونم یه لحظه وقتتو بگیرم؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1335 <font face="Mihan-Iransans">سلام و عرض و ادب به همراهان گرامی!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>نماز روزه هاتون قبول باشه من که اعتراف میکنم فقط شکمم روزه بود خدا کنه همینم خدا ازم قبول کنه<br>شما چطور؟ کجاهاتون روزه بود؟<br>گوش؟چشم؟زبان؟ <br>یادمه یه بزرگی میگفت یه مرد رو دیدم داشت غذا میخورد رفتم جلو گقتم داری روزه ات رو میخوری؟<br>گفت نه من روزه ام!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>اول تعجب کردم فکر کردم داره منو دست میندازه بعد ادامه داد من چشممو به روی گناه بستم دروغ نمیگم غیبت نمیکنم و نمیشنوم فقط مشکل معده دارم نمیتونم شکممو هم روزه کنم <br>گفت تو چطور تو روزه ای؟ <br>از خجالت داشتم آب میشدم سرمو پایین انداختم گفتم نه من فقط غذا نمیخورم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>اینجا جای جمله ی سهرابه که میگه چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><br>وای خیلی حرف زدم خلاصه همراهان خوبم من این مدت به خاطر کنکور<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/62.gif"> نبودم ان شالله که بعد 24 تیر در خدمتتون هستم <br><br>سخن آخر هم اینکه برای همتون ارزوی موفقیت دارم و... همین.<br></font><br><font color="#CC0000" size="2">اللهم عجل لولیک الفرج<br></font><br><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="2">راستی ببخشید نظری درباره بهتر شدن وبلاگ دارین انتقاد و پیشنهاد و ... با آغوش باز پذیراییم!</font><br><br> text/html 2016-07-02T15:26:34+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار به سفره ی افطارت نگاه کن چه کنیم با این همه نعمت؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1334 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#336666">به سفره افطار خیره شده ام به کاسه ی شله زرد که با دارچین روی آن نوشته اند یا علی.<br> به بشقاب رنگینکونانوپنیر وسبزی وقدحی پر از آش رشته که با کشک وزعفران تفت داده شده تزیین شده وبه استکان چای.<br> خدایا این همه نعمت را چگونه شکر گزارم؟<br> من در هر برگ این سبزی ها در میان شاهی وتره واین تربچه ها دستان پر مهری را میبینم که عاشقانه بوته ها راپاییده اند.<br> به نور آفتاب ،آب،خاک،وهوایی که ذره ذره به خورد این سبزی ها رفته فکر میکنم که قرار است سهم من باشند وبه آخرین شبی که سبزی ها مهمان ان باغچه بودند،شاید در خانه ای قدیمی با تیرهایی در سقف و ایوانی که مهتاب وبوی عطر خوش سبزی ها را با هم پیشکش آن آدم های زحمتکش کرد تا خستگی روز از تن شان به در رود.<br> توبگوچند ذره نوروعاطفه در این برگ ریحان پنهان است؟<br> دانه های برنج این شله زرد وامدارمهر چند زن و کدام شالیزار است؟<br> فکرش را بکن آفتاب وآب وخاک سیصد سال پیش در دانه های خوش طعم وبوی دارچین صبر کرده تا امروز گوشه ای از سلولهای تن مرا بسازد.<br> عرق چند گل سرخ گلاب شد تا قطره هایی از آن این شله زرد را معطر کند؟<br> روی بادام های کدام درخت نام من نوشته شده بود؟</font><br> من خوشه های زرد گندم را در این قرص نان به وضوح میبینم روزی در آن مزرعه در باد میرقصیدند وموج دستان دخترکان زیبای روستایی که در میان آن گندم زار بازی میکردند را حس میکنم.<br> به بشقاب رنگینک و خرما نگاه میکنم که شیره ی خاک خطه ی گرم جنوب را با صبر دستان آن مرد آفتاب سوخته در خود جای داده است تا کامم را شیرین کند وبه نخل مقاوم این اولین درختی که در کودکی شناختمش فکرمیکنم وبه بوته های چای ودشت های باران خورده ای که دانه های بنشن این آش را در خود پرورانده اند.<br> کاش میدانستم این چند دانه نمک سفید از کدام دریا ،کدام کوه به این سفره رسید.<br> بگوموج صدای کدام شبان آن گاو را به علفزار هی کرد تا پر شیر شود واین تکه پنیر قسمت من باشد؟<br> یا علی تو به خدای روزی دهنده بگو که بیش از این چشمم را بینا و زبانم را شکر گزار کند.</font> text/html 2016-05-24T05:29:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار لطفا در انتظار کشیدن هم بافرهنگ باشید! http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1333 <font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#663366">براى بیان کردن فرهنگ انتظار باید مؤلفه هاى انتظار بیان گردد; زیرا در پرتو بیان مؤلفه ها و ویژگى هاى فرهنگ انتظار، مى توان به فرهنگ انتظار پى برد از این رو نکات اصولى که فرهنگ انتظار برآن استوار است بیان می گردد: 1. در تفکر شیعى، انتظار موعود به عنوان یک اصل مسلم اعتقادى مطرح است و در بسیارى از روایات بر ضرورت انتظار قائم(عج) تصریح شده است که به عنوان مثال روایات زیرا را بیان مى کنیم: امام صادق(علیه السلام) به اصحاب خود فرمودند: آیا شما را خبر ندهم به آنچه خداى صاحب و عزت و جلال، هیچ عملى را جز به آن سه از بندگان نمى پذیرد؟ گفتم چرا. فرمود: گواهى دادن به این که هیچ شایسته ى پرستش جز خداوند نیست و این که محمد(صلى الله علیه وآله) بنده و فرستاده اوست، و اقرار کردن به آنچه خداوند به آن امر فرموده و ولایت ما و بى زارى از دشمنانمان و تسلیم شدن به آنان ، و پرهیزگارى و تلاش و مجاهدت و اطمینان و انتظار قائم(عج).1 امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: «هرکس خوش دارد، در شمار اصحاب قائم باشد، باید در عصر انتظار، مظهر اخلاق نیک اسلامى باشد. </font><br><br><font color="#CC0000"><b>ادامه متن در ادامه مطلب...</b></font><br></font> text/html 2016-05-21T14:28:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار میلاد یگانه منجی عالم بشریت مبارک باد http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1332 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> <font color="#000099" face="Mihan-Iransans">یک روز نسیم خوش خبر می آید</font></font><font color="#000099" face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">&nbsp;بس مژده به هر کوی و گذر می آید</font><br><font size="2">&nbsp;عطر گل عشق در فضا می پیچد</font><br><font size="2">&nbsp;می آیی و انتظار به سر می آید . . . </font><br><font size="2"> همه در انتظار توایم... </font></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیا و با طلوعت جهان را در حیرت نور بیفشان.بیا و سقف خیمه انتظار را بشکاف و دریچه های ملکوتی دیدار را برایمان بگشای. عهدی همیشگی ست میان ما ، از ازل آمده این عهد و به جاودانگی می پیوندد. تو از ازل در ما بوده ای، در دل های بی قرار عشق. در چشم های لاجرمِ اشک و اشتیاق. بوده ای بی آن که به چشم آمده باشی و هویدا شده باشی. همین که دل تنگ توایم، یعنی که حقیقتی تو، یعنی بودنِ محضی. همین که جایت همه جا خالی ست، یعنی در تمام دل ها جایی برای توست. برای تو و حضور بی دریغ و بایسته ات. و انتظار ما، فاصله ای ست میان دو جمعه. جمعه ولادت و جمعه ظهورت . ای روشنای مشرق توحید خجستگی میلادت را به لحظه میعادت پیوند بزن. ای نسیم زنده صبح در قفس جدایی از تو، تنها یک بال با آسمانت فاصله داریم. ای صاحب دقیقه های انتظار فضای دل تنگی ما را چراغان کن. امروز که شوق میلاد تو با اشک فراقت درآمیخته است، شمع انگشتانمان را با دعای فرجت افروخته ایم تا شیرینی وصال را در رؤیای دیدارت بچشیم. مبارک باد میلاد تو، ای معراج خاکیان و ای سراج افلاکیان، ای آینه ایمان. مبارک باد میلاد تو، ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی تو، همواره دعای فرج را زمزمه می کنند. ای روشنیِ چشم نرگس، ای یوسف فاطمه(س) اینک در قله های استجابت قنوتِ دست هایمان، تعجیل حضورت را از آسمان می طلبد، باشد که دیدارت را روزی ما سازند: <br><font color="#006600">إِلَهِی عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمَاءُ وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ إِلَیْكَ الْمُشْتَكَى وَ عَلَیْكَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُولِی الْأَمْرِ الَّذِینَ فَرَضْتَ عَلَیْنَا طَاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عَاجِلاً قَرِیباً كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ اكْفِیَانِی فَإِنَّكُمَا كَافِیَانِ وَ انْصُرَانِی فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ یَا مَوْلانَا یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِكْنِی أَدْرِكْنِی أَدْرِكْنِی السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ</font><br></font><div align="center"><font color="#660000" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;<font color="#CC0000">طلوع دوازدهمین خورشید آسمان امامت و ولایت ، روز شکفتن گل‏ نرگس و روز نزول باران رحمت بر عاشقان حضرت مهدی(عج) مبارک باد التماس دعا </font></font></div> text/html 2016-05-05T01:52:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار اولین جملات حضرت مهدی (عج) پس از ظهور http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1331 <font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">آیت‌الله جوادی آملی جهان بشریت وقتی به ثمر می‌رسد و میوه شاداب می‌دهد که انسان کاملی به عنوان «مهدی موجود موعود» عجلّ الله تعالی فرجه الشَّریف ظهور کند، که وارث همه انبیاء و اولیای الهی است.<br>&nbsp;برای چنین ظهوری و ظهور چنین ذخیره‌ای چندین شرط لازم است که قسمت مهم آنها شرائط تحصیلی است،‌ نه حصولی. <br>یعنی امت اسلامی باید آن شرائط فرهنگی را تحصیل کنند. <br>نباید منتظر بود که آن شرائط خود به خود حاصل بشود تا وجود مبارک ولی عصر ارواحنا فداه ظهور کند؛ معنای «انتظار» تحصیل شرائط حضور و ظهور اوست. <br><br><font color="#990000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font> text/html 2016-05-04T01:49:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار صبح سپید اخرین موعود http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1330 <font color="#993300" face="Mihan-Iransans" size="2">دیشب قلم در دست هایم بی قراری کرد صحن ورق های سپیدم را بهاری کرد دیشب که روح شعر از امید خالی بود تا نامت آمد باز میل ماندگاری کرد با واژه ها حرف دلم را تا زدم دیدم مضمون به مضمون عشق را با خویش جاری کرد ناگاه شوری در درون من به پا گشت و در خاطرم یادآوریِ روزگاری کرد... ...که قلب کعبه شور ابراهیم را حس کرد بیت خدا را دست حق از نار عاری کرد جبریل که آن روز و آن جا گفت جاء الحق روز ظهورت هم به دنیا گفت جاء الحق امشب تماماً حس من پرواز می گردد چنگ دلم با تار مویی ساز می گردد داوود می خواند نوای نای من از عشق صوت کَریهِ حنجرم آواز می گردد امشب ز خود بیرونم و در خویش می رقصم جان مست ناز دلبری طناز می گردد صبح سپید آخرین موعود می آید<br><br><b><font color="#990000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font></b><br></font> text/html 2016-04-18T00:46:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار شکایت دل را نگفته میخوانی... http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1328 <p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">در آرزوی تو هستم همیشه نورانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">اسیر زلف تو هستم، نگفته می دانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">تو از قبیله فریادهای خاموشی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">زبانه می کشی از سینه های طوفانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">شمیم عطر تو در باغ لاله می پیچد </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">عزیز گمشده در کوچه های ظلمانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">نشسته ام به در انتظار یکرنگی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">بدان امید که روزی گلی برویانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">شکسته قامت هر لاله ای غریبانه </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">غروب خسته مرا می کشد به ویرانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">شبانه می شنوم از نگاه اشک آلود </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">که می رسد به دلم عطر یاس پنهانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">هزار پنجره آدینه باز و بسته شود </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">به گوش دل نرسد نغمه های عرفانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">ولی شنیده ام از قاصدی که می خواند </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">ز کوی کعبه برآید جمال نورانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">به عشق خال رخت حال ما پریشان است </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">فدا کنم دل و جان را بر این پریشانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">به کنج میکده هر شب ترا، ترا خوانم </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">که شاید از می نابت مرا بنوشانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">لبان تشنه ما را ز کوزه ات تر کن </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">به انتظار تو باشم اگر چه طولانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">من از زمان شکفتن خدا خدا کردم </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">هزار بوسه برویت زنم به آسانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">اگر چه لایق عشقت نگشته ام اما </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">شوم به صبحدمی در ره تو قربانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">در انتظار ظهورت چنان پریشانم </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">که لحظه لحظه عمرم رود به حیرانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">به جز تو ای گل نرگس مرا خیالی نیست </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">به خاک پای تو سایم همیشه پیشانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">ضریح چشم سیاهت طواف هر شب من </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">صفای سعی مرا چشم بسته می دانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">دعای عهد ترا هر سحر وفا کردم </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">مگر به گوش من آید صدای روحانی </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">به انتظار تو «نادم» ز کفر می نالد </font></p><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="center"><font color="#336666" face="Mihan-Iransans" size="2">یقین شکایت دل را نگفته می خوانی </font></p> text/html 2016-04-16T23:41:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار گیر کار ظهور در کجاست؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1326 <p><b><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="2">تا به حال با خودت فکر کردی که چرا امام زمان (عج) رو ندیدی؟</font></b></p><p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"> اگر می خوای نظر امام زمان (عج) رو بدونی نامه زیر رو بخون : </font></p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">نامه ای از امام مهدی (عج) به شیخ مفید : </font></p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">ای دوست مخلص ! ای کسی که با ستمگران در راه ما مبارزه می کنی ! </font></p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">خداوند بزرگ ، آن چنان که دوستان صالح ما را در گذشته یاری فرمود ؛ شما را نیز با نصرت خود تأیید فرماید . ما با شما عهد می کنیم هر یک از برادران دینی شما که تقوا را سرمایه خویش قرار دهد، از فتنه های گمراه کننده در امان داریم و اگر کسی بر خلاف وظیفه رفتار کرده و از آن چه باید عمل کند بخل ورزد ، مسلماً در هر دو جهان خسران و زیان نصیبش خواهد شد . <br></font></p><p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#990000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></p><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"></font><br> text/html 2016-04-15T02:59:23+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار حرف های درد دار ، سنگین ، کمی از دل آمده... http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1323 <font face="Mihan-Iransans">توسط:یه عاشق امام زمان </font><p><font face="Mihan-Iransans">کی میای تا کی اتظار تا کی ظلم مگه نمی بینی این همه ظلم رو مگه نمی بینی پسر سه ساله سر دریا می مره مگه نمی می فلسطین چی شده بیاد دیگه بخوام بگم طلم این دنیا تا نصف شب باید بنویسم فقط زود بیا خواهشمندم خواهشمندم من هم به حاجتمند برسون</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans">توسط: مهدی</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans">سلام <br>سلام به امام که فقط فقط لطف میکنه با اینکه ما بی رحمیم <br>یا امام زمان اومدی به خوابم گفتی گفتی برو روضه بخون اونم با اسب قشنگت <br>من نرفتم گفتی یه بار فرصت بیشتر نمی دیم و اون یه بارم من از دست دادم <br>دلم قرص شده بود که شما رو دارم ولی الان دلم سرده که شما رو ندارم <br>رو سیاه شدم <br>قلبتو بدتر از دشمنت شکستم <br>ازم رضایت نداری <br>قول دادمو زدم زیر قولم <br><br>ولی اقا یه نشونه فقط یه نشونه بده که هنوز میتونم برگردم <br>دلم سرد شده هی قول میدم اما دو روز ببعدش قول و دل شما را میشکنم <br>برا همین فک کنم بی خیالم شدی <br>منو یکی باید دلگرمم کنه و اونم شمای به خدا اقا روم نمیشه بگم ببخشید ادم خیلی بدیم <br>اما یه بارم خودمو تنبیه کردم به خاطر شما پس دوست داشتی بخشیدیم نشونه بزار واسم</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط: ی دلگیر</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">س میدم به اقام س میدم ب کسی ک جز وقتی ک دلم میگیره سراغشو.نمیگیرم اقا ایندفعه ناجور دلم گرفته زندگیم خوبه ولی بی امید زندگی میکنم نماز نمیخونم دلم برا همینم گرفته ک ازت دور شدم الان همه چی دارم ولی زندگیم تکراری شده اقا جونم رو ندارم بس گناهکارم ازت بازم مثله همیشه بخوام از خدا بخوای منو ببخشه دستمو بگیره دارم روانی میشم</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط: غریب دلشکسته</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">بسم الله الرحمن الرحیم<br>السلام علیک یا صاحب الزمان<br>یا امام زمان دلم پاک پاک زندگی کردن مثل شهدای خالص میخواهد<img src="http://www.blogfa.com/cmt/images/6.gif" alt=""><br>یا امام زمان با مثل شهدا زندگی کردن میخواهد<img src="http://www.blogfa.com/cmt/images/6.gif" alt=""><br>یا امام زمان خستم از این همه غفلت و بدی ها ی خودم و اطرافیانم<img src="http://www.blogfa.com/cmt/images/6.gif" alt=""><br>یا صاحب الزمان ادرکنا<img src="http://www.blogfa.com/cmt/images/6.gif" alt=""></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط:سمانه</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">آقای عزیز! سلام<br>آقای غریب! آقای مهربان! سلام<br>یا ابانا... ای پدر بزرگوار! سلام<br>آقا جان..: خیلی شرمنده م... من هیچی از شما نمیدونم... من خیلی گناهکارم.:: خیلی دورم از شما<br>آقا جان بحق مادرت فاطمه زهرا، بحق عمه بزرگوارت بحق عمه زینب، دستمو بگیر...<br>آقا جان قسمت میدم بحق روز عزیز جمعه کمکم کن که درک کنم زمان غیبت رو...</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط:لیلا</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">سلام اقا جون بیا که ظلم همه جا رو گرفته .غم بزرگ منا داره دیونه ام میکنه بیا .بیا حداقل بخاطر خون خواهی حجاج بیا .</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط:به کی بگم دلم گرفته آقا ...</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">سلام آقای غریب ، خدایا میشه ظهور حجتت را نزدیک نه ،عنایت بفرمایی ،به خدا دیگه خسته شدم از انتظار اما زمان نه ها،جون اعمالم اینو نشون نمیده، از زجر دادن به آقا خسته شدم،خدایاااااااااااااااااااااااااااااااااااا...<br>آقا بیا و دست مارا بگیر بیا بیا بیا ...<br>یا قدیم الاحسان بحق الحسین عجل لولیک الفرج<br>خدایاااااااااااااااااااااااااااااااااا...<br>به کی بگم دلم گرفته آقا جون...<br>خدایااااااااااااااااااااااااااااااااا...</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط: یا صاحب الزمان</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">بسم الله الرحمن الرحیم<br>یا صاحب الزمان ادرکنا<br>یا صاحب الزمان ادرکنا<br>یا صاحب الزمان ادرکنا<br>یا صاحب الزمان ادرکنا<br>آقا به شما متوسل شدم<br>یا صاحب الزمانم آقا جان دیگه خسته شدم<img src="http://www.blogfa.com/cmt/images/6.gif" alt=""></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط: یا صاحب الزمان</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">بسم الله الرحمن الرحیم<br>یا صاحب الزمان ادرکنا<br>یا صاحب الزمان ادرکنا<br>یا صاحب الزمان ادرکنا<br>یا صاحب الزمان ادرکنا<br>آقا جان من به شما متوسل شدم آقا جان برای حاجاتم دعا کن<br>به خدا دیگه خسته شدم آقا جون نجات میخوام از این غم و غصه ها...<img src="http://www.blogfa.com/cmt/images/6.gif" alt=""></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط:همیشه شرمنده</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">سلام آقای مهربانم دردت به جانم.<br>دورت بگردم آقا ه رو به خودت سپردم خودت پناهش باش<br>سرحماقت من جووون داره فنامیشه<br>کمک آقا جون<br>کمک<br>خودت دستشو بگیر<br>میدونم خیلی بدم خیلی<br>دستمو بگیر آقا<br>از دست خودم خسته ام آقا<br>حالم خرابه آقا<br>بابای مهربانم<br>به دادم برس.<br>به دادم برس آقا.<br>اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط: ر.ر</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">بسم الله الرحمن الرحیم<br>یا امام زمان من که به جز خدا و شما و اهل بیت و شهدا کسی و ندارم من فقط امیدم به دعای شما و لطف خداست<br>آقا جون تو رو خدا تو را به پهلوی شکسته مادرت فاطمه زهرا نجاتمون بده<br>خونوادم و نجات بدیه خدایا به حق خوبانت<br>خدایا آرامش و به زندگیمون برگردون و شر اون لعنتی و برای همیشه از زندگیمون بکن<br>خدااااایا خودت نجاتمون بده خدایا<br>خدااااایا خدااااایا به حق خوبانت نجاتمون بده<img src="http://www.blogfa.com/cmt/images/6.gif" alt=""><br>اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">توسط:دوستت دارم امام زمانم</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">بسم الله الرحمن الرحیم<br>السلام علیک یا صاحب الزمانم<br>آقا جونم ادرکنا ادرکنا ادرکنا<br>یا صاحب الزمان یا مولای من دستمون و بگیر<br>اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">************</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="LTR" align="center"><font face="Mihan-Iransans">یا مهدی برای خودتان تربیتمان کنید</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="LTR" align="center"><font face="Mihan-Iransans">با مهربانترین&nbsp; پدر دنیا درد دل کنید</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2016-04-14T02:52:55+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار دیگه از این روزا خسته شدم http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1322 <font face="Mihan-Iransans" size="2">ا<span style="font-size: medium;">مروز دلم برای معصومیت کودکانه ام تنگ شده است؛</span><br><span style="font-size: medium;">خسته ام</span><br><span style="font-size: medium;">از کدر شدن هر روزم</span><br><span style="font-size: medium;">دلم هوای پریدن دارد</span><br><span style="font-size: medium;">اما نه </span><br><span style="font-size: medium;">چه پریدنی ،پریدن بدون بال !!!</span><br><span style="font-size: medium;">محال است</span><br><span style="font-size: medium;">معبودا</span><br><span style="font-size: medium;">بالی مرحمتم فرما </span><br><span style="font-size: medium;">از جنس ایمان</span><br><span style="font-size: medium;">از جنس تقوا از جنس </span></font><br><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3">شهادت</font><br></span><img src="http://www.shiaupload.ir/images/08638711791811817835.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 105px;" height="413" width="596"><br> text/html 2016-04-13T05:24:26+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار تظاهر به عشق امام زمان (عج) http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1319 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 192);"><img src="http://khomari.com/wp-content/uploads/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-12.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 110px;" height="403" width="400"><br><font color="#993300">فرمود:«اغلب مردم اظهار می کنند که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) را از خویشتن نیز بیشتر دوست دارند، حال آنکه اینگونه نیست؛ زیرا اگر او را از خود بیشتر دوست داشته باشیم، باید برای او کار کنیم؛ نه برای خود.</font></span> </strong> </font></div> text/html 2016-04-12T02:47:16+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار تا حالا انجامش دادی؟اصلا میدونستی؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1321 <span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png">امام صادق</font></span><font face="Mihan-Iransans" color="#006600">(ع)<span style="font-size: medium;"> فرموده‌ا</span>ند:</font></span><font face="Mihan-Iransans"><br><font color="#006600"><span style="font-size: medium;">همانا از حقوق ما بر شیعیان این است که بعد از هر نماز واجب، دست‌هایشان را بر چانه گذاشته و سه مرتبه بگویند:</span><br><span style="font-size: medium;">یا رَبَّ مُحَمَّدٍ عَجِّل فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ.</span><br><span style="font-size: medium;">یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إِحفَظ غَیبَةَ مُحَمَّدٍ.</span><br><span style="font-size: medium;">یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إِنتَقِم لِابنَةِ مُحَمَّدٍ.</span></font></font> <p><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br><span style="font-size: medium;">ای پروردگار محمّد(ص)، فرج و گشایش امور آل محمّد را تعجیل فرما.</span><br><span style="font-size: medium;">ای پروردگار محمّد(ص)، محافظت کن (دین را در) غیبت محمّد(ص)</span><br><span style="font-size: medium;">ای پروردگار محمّد(ص)، انتقام دختر محمّد(ص) را بگیر. (صحیفه مهدیه، ص 195)</span></font></p><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br><br></div> text/html 2016-04-11T03:03:30+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار تا آمدنت گوش به فرمان رهبرم... http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1324 <div align="center"><img src="http://img.tebyan.net/Big/1389/07/127124212240322006716192174845217812416428.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="346" width="554"></div> text/html 2016-04-10T15:00:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار تسلیت http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1320 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://up.rzr.ir/up/webtik/Pictures/2013-10-20_hjhjhjh.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 70px;" height="303" width="468"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">ای آفتاب عالمیان <font color="#990000">هادیا </font>(ع) سلام<br>ای نور چشم هاشمیان <font color="#990000">هادیا </font>(ع) سلام<br>ای چارمین علی (ع) خدا یا علی (ع) مدد <br>ای مقتدای فاطمیان <font color="#990000">هادیا</font> (ع) سلام <br><font color="#990000">سالروز پرپر شدن دهمین گل باغ امامت و ولایت، تسلیت و تعزیت </font></font></b></font></div> text/html 2016-04-06T04:49:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار ایا قم مرکز شیعیان واقعی اخرالزمان هست؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1318 <p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600" size="3">ایا قم مرکز شیعیان واقعی اخرالزمان هست؟</font></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600" size="3"><font color="#990000">پاسخ:</font><br></font></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2">امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: به زودی شهر كوفه از مۆمنان خالی می‌شود و علم و دانش از آنجا رخت بر می‌بندد و چون ماری كه در گوشه‌ای چنبره زده است محدود می‌گردد و از شهری كه آن را قم می‌نامند ظهور می‌كند و آن‌جا پایگاه علم و فضیلت و معدن دانش و كمال می‌گردد به گونه‌ای كه روی زمین هیچ مستضعف (فكری) نمی‌ماند كه از دین آگاهی نداشته باشد حتی زنان پرده‌نشین و این زمان نزدیك زمان ظهور قائم(عج) ما خواهد بود... (علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 60، ص 213) </font></p><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2">در این مقاله به دو شبهه پاسخ خواهیم گفت: <br></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><font color="#990000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></p><br> text/html 2016-04-03T10:24:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار نزدیک بودن ولادت مهدی موعود http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1317 <p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="2">به نرجس سلام الله علیها عرض کردم: حالت چگونه است؟ فرمود: (امری که مولا و سرورم تو را به آن خبر داده، آشکار شد)، به نرجس سلام الله علیها نزدیک شدم و با توجه کامل مشغول خواندن سوره قدر که امام سفارش کرده بود شدم، شنیدم جنین هم در رحم نرجس سلام الله علیها همین سوره را همراه من تلاوت می کند، و به من سلام کرد. من از آنچه شنیدم، هراسناک شدم. </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">امام زمان (عج) </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">حضرت حکیمه(1) می گوید: کنیزی به نام نرجس در خانه من بود، روزی برادرزاده ام امام حسن عسکری علیه السلام به دیدار من آمد، و به پیش شتافت و به نرجس سلام الله علیها نگاه کرد، به آن حضرت عرض کردم: (ای آقای من، گویی خواهان نرجس سلام الله علیها هستی، تا او را به خدمت شما بفرستم؟) </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">امام حسن علیه السلام: نه ای عمّه، ولی در مورد این خانم شگفت زده شده ام. </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">حکیمه: چرا از او شگفت زده شده ای؟ <br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"><font color="#660000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></p><br> text/html 2016-04-02T14:29:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار شکیبایی در عصر غیبت http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1316 <p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="2">ابهام‏های موجود در زمینه فلسفه و چرایی غیبت آخرین حجّت حق، حضرت مهدی(عج)، از یك سو، و سختی‏ها و ناگواری‏های بسیاری كه در دوران غیبت و حضور نداشتن امام(علیه السلام) در جامعه به مردم روی می‏آورد، از سوی دیگر، گاه موجب می‏شود كه گروهی زبان به گلایه یا، خدای نخواسته، اعتراض بگشایند كه: مگر ظلم و بی‏عدالتی و فساد و فحشا به نهایت خود نرسیده است، پس چرا خداوند وعده خود را محقّق نمی‏سازد و حجّتش را آشكار نمی‏كند؟ آیا دیگر زمان رهایی انسان‏های در بند فرا نرسیده است؟ آیا دیگر زمان آن نشده كه به دوران دیرپای ظلمت و تاریكی در كره زمین پایان داده شود؟ چرا امام مهدی(عج) این همه ظلم و فساد را می‏بیند، امّا ظهور نمی‏كند؟ و... </font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> قطعاً توان، درك و ظرفیت تحمل مردم متفاوت است و چه بسا كه با افزون شدن امواج ناملایمات و سرعت گرفتن توفان فتنه‏ها گروهی به گرداب یأس و ناامیدی دچار شوند و به انكار اصل وعده ظهور منجی موعود بپردازند؛ از این روست كه پیشوایان معصوم امّت(علیهم السلام) در موارد متعددی از مردم خواسته‏اند كه با دعا و التجا به درگاه خداوند از او بخواهند كه به آنها پایداری، شكیبایی و استواری عطا كند تا بتوانند در مقابل فتنه‏ها و آشوب‏های عصر غیبت مقاومت كنند و ایمان و اعتقاد راستین خود را تا زمان ظهور حفظ نمایند. از آن جمله می‏توان به این بخش از زیارت حضرت صاحب‏الزّمان(عج) اشاره كرد:&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"><font color="#660000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></p> text/html 2016-03-30T01:50:43+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظریـــار مهدی موعود از نسل امام حسین است یا امام حسن؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1315 <font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="2">مهدی موعود از نسل امام حسین است یا امام حسن؟</font><br><div class="field field-name-field-related-news field-type-entityreference field-label-above"><div class="field-label"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">مطالب مرتبط:&nbsp;</font></div><div class="field-items"><div class="field-item even"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/86976">بشارت به آمدن مهدی موعود در اسلام، بشارتی نبوی و الهی است</a></font></div><div class="field-item odd"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/87625">آیا مهدی موعود، از فرزندان امیرالمؤمنین است یا از نسل عباس، عموی پیامبر؟</a><br><font size="3">پاسخ:<br></font></font><font size="2"><b><font color="#000099">یکی از اعتقادات شیعه درباره مهدی موعود(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) این است که او از فرزندان صلبی امام حسین(علیه‌السلام) می‌باشد. در مجموع، ۲۰۸ روایت در منابع روایی شیعه و سنی نقل شده، که دلالت بر حسینی بودن امام عصر(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) دارد<a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/88269#_ftn1" name="_ftnref1" title="" rel="nofollow" id="_ftnref1">[۱]</a>. برای نمونه در روایتی از حذیفة بن یمان نقل شده است که رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در یکی از خطبه‌هایش پیرامون آنچه که در آینده رخ خواهد داد سخن گفت و فرمود: «اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را چنان طولانی می‌کند تا این که مردی از فرزندان من را برانگیزد که هم نام من است». سلمان برخاست و پرسید: «ای رسول خدا از کدام یک از فرزندان توست؟» پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)&nbsp; با دستش به حسین(علیه‌‌اسلام) زد و فرمود: «او از این فرزندم است»<a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/88269#_ftn2" name="_ftnref2" title="" rel="nofollow" id="_ftnref2">[۲]</a>.</font></b></font><br></div></div></div> text/html 2016-03-29T01:39:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار چرا غیبت صغری امتداد نیافت؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1311 <p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3">چرا غیبت صغری امتداد نیافت؟</font></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3">پاسخ:</font><br></p><p><font size="2"><b><font color="#000099">اگر پس از شهادت امام حسن عسكری ـ علیه السلام ـ غیبت صغری صورت نمی‌گرفت و غیبت كامل صورت می‌گرفت، شاید وجود مقدس امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) مورد غفلت واقع می‌شد و كم‌كم فراموش می‌گشت، از این جهت ابتدا غیبت صغری شروع شد تا شیعیان در آن ایام بتوانند با امام خود به وسیله نواب خاص‌اش تماس گرفته، علائم و كراماتی مشاهده نمایند تا ایمانشان كامل گردد. </font></b></font></p><font size="2"><b><font color="#000099"> </font></b></font><p><font size="2"><b><font color="#000099">امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه) در كجا و چگونه غایب شد؟ آیا در سرداب منزل پدرش غایب شد و هنوز نیز در آنجاست؟ در این باره به شیعه تهمت هایی زده اند؛ می گویند شیعه معتقد است مأموران خلیفه عباسی به منزل حضرت در سامرا هجوم آوردند تا او را دستگیر كنند و آن حضرت در آن هنگام در سرداب از دیده ها پنهان شد این داستان چنان شهرت یافته كه امام را «صاحب سرداب» لقب داده اند. </font></b></font></p><font size="2"><b><font color="#000099"></font><font color="#660000"><br>ادامه متن در ادامه مطلب...</font></b></font><br> text/html 2016-03-28T06:44:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار راز غیبت امام عصر (عج) http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1314 <p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="2">امام مهدی(عج) چرا غایب است و علّت و جهتش چیست؟ </font><br></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3">پاسخ:</font><br></p><p><font size="2"><b><font color="#000099">این مسئله بسیار مشكل است زیرا كه مسئله‌ای عقلی نیست تا با براهین عقلی پاسخ داده شود و نیز عرفی هم نیست تا عرف و عقلا آن را درك كنند، بلكه این موضوع تعبّدی است و باید پاسخ آن از منابع وحی؛ رسول خدا و اهل بیت طاهرینش(علیهم السلام) اخذ شود. وقتی كه به اخبار آل محمد(ص) مراجعه می‌كنیم می‌بینیم كه اختلاف نظر بسیار در این‌باره وجود دارد. حال شماری از روایت‌ها را بررسی می‌كنیم تا ببینیم كدام دیدگاه مناسب است تا بدان روی آورد. <br></font></b></font></p><p align="right"><font size="2"><b><font color="#000099"><font color="#990000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></b></font></p><font size="2"><b><font color="#000099"></font></b></font><br> text/html 2016-03-26T02:41:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار غیبت صغری مقدمه غیبت کبری http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1313 <p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3">آیا غیبت صغری مقدمه غیبت کبری است؟<br></font></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3">پاسخ:</font><br></p><p><font size="2"><b><font color="#000099">امامت حضرت مهدی (عج) پس از شهادت امام یازدهم آغاز می‌شود، امام بزرگواری که براساس مشیت و حکمت الهی از نظرها پنهان است تا مصون بماند از گزند دشمنان و بدخواهانی که وجود آن حضرت را تاب نمی‌آورند. </font></b></font></p><font size="2"><b><font color="#000099"> </font></b></font><p><font size="2"><b><font color="#000099">غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغری </font></b></font></p><font size="2"><b><font color="#000099"> </font></b></font><p><font size="2"><b><font color="#000099">مدت غیبت صغرای امام زمان علیه السلام بیش از هفتاد سال بطول نینجامید و در این مدت نایبان خاص به محضر حضرت مهدی (عج) می رسیدند و پاسخ نامه ها و سۆالات را به مردم می رساندند . </font></b></font></p><font size="2"><b><font color="#000099"> </font></b></font><p><font size="2"><b><font color="#000099">نایبان خاص که افتخار رسیدن به محضر امام را داشته اند چهار تن بودند که به " نواب خاص " یا " نایبان ویژه " معروفند . <br></font></b></font></p><p><font size="2"><b><font color="#000099"><font color="#660000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></b></font></p><br> text/html 2016-03-25T01:40:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار فلسفه غیبت صغری http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1312 <p><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3">اساسا فلسفه غیبت صغرا چیست؟ <br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3"><font color="#990000">پاسخ:</font><br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">یکی از سوالاتی که در خصوص امام زمان (عج) مطرح می باشد این است که چرا امام زمان(عج) دو غیبت داشته‌اند؛ یكی غیبت صغرا و دیگری غیبت كبرا؛ و چرا از همان ابتدا، غیبت كبرا آغاز نشد و آن حضرت پس از یك دورة غیبت هفتاد ساله، غیبت كبرای خود را شروع كردند؟ </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">اساسا فلسفه غیبت صغرا چیست؟ </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">1. تقسیم‌بندی دوران غیبت </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">پیش از آنكه وارد بحث مفهوم غیبت امام عصر(ع) شویم، بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم كه دلیل تقسیم‏بندی غیبت آن حضرت به غیبت صغرا و غیبت كبرا چه بوده و تفاوت این دو در چیست؟ اصولاً مرز زمانی مشخص‏كننده این دو غیبت از یكدیگر چگونه تعیین می‏شود؟ </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">در روایات ما به طور مكرر از دو غیبت آن حضرت سخن به میان آمده و از سال‏ها پیش از تولد امام مهدی(ع) بر این موضوع تصریح شده است كه حضرتش دو غیبت خواهند داشت كه هر یك با دیگری متفاوت است. در اینجا به چند روایت كه در این زمینه وارد شده است، اشاره می‏كنیم: </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">دوران غیبت صغرا، دوران تمرین و آماده‌سازی شیعیان برای ورود به دوران غیبت كبرا بود. در همین دوره بود كه به تدریج، همة فرقه‌های پراكنده‌ای كه پس از شهادت امام یازدهم در موضوع جانشینی آن حضرت به وجود آمده بودند، از میان رفتند و همة شیعیان بر پیروی از فرزند امام حسن عسكری(علیه السلام) به عنوان امام دوازدهم به وحدت و اتّفاق‌نظر رسیدند <br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"><font color="#660000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"></font><br> text/html 2016-03-24T04:57:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار فلسفه غیبت امام زمان (عج)چیست؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1310 <p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3">فلسفه غیبت امام زمان (عج)چیست؟</font></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">پاسخ:<br></font></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">این سوال همواره مطرح است که علت و فلسفه غیبت صغری سپس غیبت کبری چیست؟ به بیان روشن تر اینکه چرا حضرت دو نوع غیبت دارند و چرا از همان آغاز غیبت کبری شروع نشد و یا همان غیبت صغری با وجود نائبان خاص ادامه نیافت و این غیبت به دو مرحله صغری و کبری تقسیم بندیو اجرا گردید؟ در این مجال بدنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم. </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">چرا دو مرحله غیبت؟ </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">امام هادی (علیه السلام) و امام حسن عسگری(علیه السلام) در طول حیات مبارکشان کم تر با مردم ارتباط داشتند و در جمع مردم ظاهر و حاضر می شدند بلکه از طریق یاران و شاگردان خاص خویش با افراد تماس می گرفتند. شیوه این بزرگواران در واقع زمینه سازی و آگاهی بخشی مردم برای ورود به دوران غیبت بوده است. براین اساس غیبت صغری نیز مقدمه و زمینه ورود به غیبت کبری که غیبت اصلی حضرت می باشد، بوده است، چرا که اگر غیبت کبری یکباره و به طور ناگهانی و هر گونه آگاهی قبلی صورت می گرفت. مردم آن را انکار می کردند و پذیرش آن از سوی مردم کار دشواری بود. لذا لازم بود این آگاهی به طور تدریجی به جامعه داده شود تا ذهن مردم آمادگی پذیرش آن را پیدا کند. <br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"><font color="#660000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></p><br> text/html 2016-03-20T16:55:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار یزید اخرالزمان کیست؟ http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1309 <p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><img src="http://quran.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png"><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3">یزید اخرالزمان کیست؟</font></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3"><font color="#990000">پاسخ:</font><br></font></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">كاوشی در شباهت‌های یزید و سفیانی </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">سفیانی </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2">در این عالم به جهت نظمی كه خداوند متعال در آن قرار داده است بین همه اجزاء و افراد، ارتباط و پیوند تنگاتنگی وجود دارد كه اساسی‌ترین پیوند میان ذوات مقدس معصومین ع با تمام هستی از ابتدای خلقت تا پایان تاریخ است و در این میان، ارتباط ناگسستنی امام حسین علیه السلام و حضرت مهدی (عج) ارتباطی پرمعناست میان این دو امام راز و رمزی است كه یاد و نام آنان را همیشه در كنار هم نگه داشته است.(1) <br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"><font color="#660000">ادامه متن در ادامه مطلب...</font><br></font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099" size="2"></font><br> text/html 2016-03-19T02:08:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار بخـــــــــشش http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1307 <p><font color="#990000" size="3"><b><font size="2">✖️دیگران را ببخشید</font>. </b></font></p><b> </b><p><font color="#000099"><b>بی عقلی ، تهمت ها ،خیانت و بی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست. </b></font></p><b> </b><p><font color="#990000" size="2"><b>➕انسان های نارس </b></font></p><b> </b><p><font color="#000099"><b>این موارد را زیاد دارند ؛ </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>شما انسانی رسیده باشید! </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید، بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>از کنار این ها رد شوید … </b></font></p><b> </b><p><font color="#990000" size="2"><b>✖️اگر هوای دلتان ابری شد </b></font></p><b> </b><p><font color="#000099"><b>و چشمهایتان باریدند، </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>بگذارید این اشک ها </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>باران رحمت و بخشش باشند. </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>برای انها که نمی دانند </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>و زمین دلشان خشک شده است </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>اینجاست که دل بخشنده شما </b></font></p><font color="#000099"><b> </b></font><p><font color="#000099"><b>چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است . </b></font></p> text/html 2016-03-18T08:05:00+01:00 mahdimood313.mihanblog.com منتظر یار دعــــــا به درگـــــــاه خدا http://mahdimood313.mihanblog.com/post/1306 <p><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000" size="3">ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : <font color="#006600">ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ دعا ﺑﻪ درگاه ﺧﺪﺍوند ، ﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ ؟</font> </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000" size="3">ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : <font color="#000099"><font color="#006600">ﻫﻴﭻ !</font> </font></font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3">ﺍﻣﺎ ، ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ! </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000" size="3"><font color="#006600">ﺧﺸﻢ ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﯿﺖ ، ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﯼ ﻭ ﻣﺮﮒ</font> </font></p><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000" size="3"><font color="#000099">* ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎلمان ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮔﺎﻫﯽ با ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﻬﺎ ، خیال ﺁﺳﻮﺩﻩ تری داریم ...*</font> </font></p>